Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013

Berikut ini kami bagikan file Soal Penilaian Akhir Semester Genap Bahasa Jawa Kurikulum 2013 kepada anda semuanya.

Adapun cuplikan soalnya adalah sebagai berikut:

Koperasi Sekolah
Koperasi sekolah iku salah sawijine organisasi ing sekolahan. Dene anggotane koperasi sekolah yaiku kabeh warga sekolah,kayata : para siswa,kepala sekolah ,bapak lan ibu guru. Koperasi sekolah nglatih murid-murid supaya pada guyup rukun nyambut gawe bareng-bareng karo kancane. Koperasi sekolah iku uga iso dadi papan panggonan supaya murid-murid nduweni rasa tanggungjawab,uga nglatih kejujuran.

Dene dagangan sing didol koperasi sekolah iku pirantine para murid, kayata : buku, pulpen,petlot, garisan lan liya-liyane. Kajaba kanggo nglatih kejujuran,tanggung jawab,uga para murid ora perlu tuku adoh-adoh nganti sakjabane sekolahan. Rega-rega ing koperasi sekolah uga padha karo rega ing toko. Para siswa padha seneng yen sekolahane nduwe koperasi,amarga sakwayah-wayah apa sing  dibutuhake para murid wis cumepak lan enggal kecukupan apa kebutuhane

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013


1. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
a. Gunane Koperasi Sekolah
b. Organisasi Koperasi
c. Koperasi Sekolah
d. Dodolan Ing Sekolahan

2. Piranti apa bae  sing didol ing koperasi sekolah?
a. tas, sepeda lan topi
b. buku, pulpen lan garisan
c. gula,sabun lan sikat
d. obat lan sembako

3. Koperasi sekolah iku biso nglatih murid-murid ngenani …..
a. bebarengan nggarap PR karo kancane
b. tanggung jawab lan watak kang jujur
c. oleh bathi kang akeh
d. dolanan lan guyon bebarengan

4. Anggotane  koperasi sekolah iku sapa wae ?
a. guru lan wali murid
b. murid lan wali murid
c. guru lan murid ing sekolah
d. kabeh wong oleh dadi anggota

5. Karpriye regane dagangan  ing koperasi sekolah?
a. luwih larang karo toko
b. padha karo toko
c. luwih dhuwur karo toko
d. luwih murah karo toko

Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013

Silahkan unduh filenya pada link di bawah ini:

SIMPAN FILE

Demikianlah informasi mengenai Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013 yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya. Baca juga: Soal UAS PAI Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel