Soal PTS Genap Bahasa Jawa Kelas 10 dan Jawabannya

Hallo sobat semuanya pada artikel kali ini admin akan berbagi informasi mengenai  Soal PTS Genap Bahasa Jawa Kelas 10 dan Jawabannya kepada anda semuanya.

Silahkan simak baik-baik di bawah ini :

 

1.    Apa kang diarani tembang iku? Jelasna miturut panemumu dhewe-dhewe!

2.    Urutna tembang macapat kang nggambarake manungsa wiwit durung ana nganti tekan ora ana!

3.    Serat Wedhatama anggitane sinten?

4.    Apa tegese ukara “amemangun karyenak tyasing sasama”!

5.    Sebutna piwulang luhur apa wae kang kaandhut ing serat Wedhatama Pupuh Sinom!

6.    Sebutna jajanan tradisional sing kongerteni, 5 wae!

7.    Coba deskripsikna jajanan tradisional “klepon” rong paragraf wae!

8.    Paragraf iku kaperang dadi 4, sebutna!

9.    Gethuk iku jajanan tradisional kang digawe saka ?

10.  Apa wae jinise teks ing basa Jawa? Sebutna!

Baca juga : 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel