Soal PTS Gasal PAI Kelas 12 dan Jawabannya

Pada artikel kali ini admin akan berbagi file mengenai Soal PTS Gasal PAI Kelas 11 dan Jawabannya.

Soal ini bisa anda jadikan sebagai rujukan pembuatan soal Penilaian Tengah Semester 1.

1. Meyakini bahwa semua alam semesta beserta isinya akan musnah, merupakan definisi dari Iman kepada....

a. Hari Akhir

b. Rasul

c. Malaikat

d. Kitab

e. Qadha Qadar

Jawaban : a


2. Iman kepada Hari Akhir menempati urutan Rukun Iman nomor....

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

Jawaban : e


3. Salah satu tanda-tanda kecil datangnya hari akhir adalah....

a. Munculnya Ya’juj Ma’juj

b. Munculnya Dajjal

c. Turunnya Nabi Isa a.s

d. Banyak terjadi bencana alam

e. Munculnya api di Hijaz

Jawaban : d


4. Salah satu tanda-tanda besar datangnya hari akhir adalah....

a. Disia-siakannya amanah

b. Banyaknya pembunuhan

c. Terbitnya matahari dari barat

d. Sering terjadi gempa bumi

e. Perzinahan merajalela

Jawaban : c


5. Potonya Q.S. Ali Imron : 185 di bawah ini menjelaskan tentang....

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

a. Setiap orang akan masuk surga

b. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian

c. Setiap orang pasti berdosa

d. Setiap makhluk akan dibangkitkan

e. Setiap orang harus beriman

Jawaban : b


6. Hari dibangkitkannya seluruh manusia yang telah meninggal dunia disebut dengan Yaumul....

a. Ba'ts

b. Hasyr

c. Hisab

d. Mizan

e. Jaza'

Jawaban : a


7. Hari di mana semua manusia berbondong-bondong berkumpul di Padang Mahsyar yang keadaannya panas karena matahari sangat terik dengan jarak sangat dekat disebut dengan Yaumul....

a. Ba'ts

b. Hasyr

c. Hisab

d. Mizan

e. Jaza'

Jawaban : b


8. Hari di mana akan ditampakkan amalan-amalan manusia ketika hidup di dunia disebut dengan Yaumul.....

a. Ba'ts

b. Hasyr

c. Hisab

d. Mizan

e. Jaza'

Jawaban : c


9. Hari di mana Allah membalas semua amal perbuatan manusia yang dilakukan semasa hidup di dunia di sebut dengan Yaumul....

a. Ba'ts

b. Hasyr

c. Hisab

d. Mizan

e. Jaza'

Jawaban : e


10. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah....

a. Manusia merasa takut kematian

b. Manusia akan memuaskan hidup di dunia dengan foya-foya

c. Mengabaikan urusan akhirat

d. Berusaha mempersiapkan bekal akhirat dengan amal saleh dan ibadah

e. Lebih mementingkan urusan duniawi

Jawaban : d


11. Rukun Iman yang ke-6 adalah Iman Kepada....

a. Qada' dan Qadar

b. Allah

c. Rasul

d. Kitab

e. Malaikat

Jawaban : a


12. Segala bentuk ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada semua makhluk-Nya sejak zaman azali disebut....

a. Qadar

b. Qada

c. Iradah

d. Ma’rifat

e. Thoriqoh

Jawaban : b


13. Perwujudan dari Qadha Allah terhadap semua makhluk dalam ukuran tertentu sesuai iradahnya disebut....

a. Iradah

b. Ma’rifat

c. Qadar

d. Qada

e. Thoriqoh

Jawaban : c


14. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah lagi oleh manusia dengan suatu apapun disebut takdir....

a. Sughro

b. Kubro

c. Akbar

d. Mubram

e. Muallaq

Jawaban : d


15. Takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat diubah dengan jalan usaha dan doa disebut takhdir....

a. Sughro

b. Kubro

c. Akbar

d. Mubram

e. Muallaq

Jawaban : e


16. Antara Qada’ dan Qadar Allah akan selalu....

a. Bertolak belakang

b. Berbanding terbalik

c. Berhadap-hadapan

d. Tidak sejalan

e. Berkaitan

Jawaban : e


17. Santi setiap hari selalu belajar. Ia rutin membaca buku, memahami setiap penjelasan guru di sekolah, mengerjakan tugas. Alhasil ia mendapat peringkat 1 di kelas. Apa yang dilakukan santi kaitannya dengan Iman kepada Qada’ dan Qadar disebut...

a. Tabah

b. Tawakal

c. Qanaah

d. Ikhtiar

e. Syukur

Jawaban : d


18. Mempercayai bahwa Allah yang menentukan hasil akhir dari segala usaha keras yang dilakukan manusia, sehingga hanya kepada Allah saja tempat berserah diri, merupakan perwujudan dari Iman kepada....

a. Allah

b. Malaikat

c. Qada’ dan Qadar

d. Rasul

e. Kitab

Jawaban : c


19. Sikap yakin bahwa sesuatu yang baik akan terjadi sehingga memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah keberhasilan disebut....

a. Realistis

b. Optimis

c. Dinamis

d. Pragmatis

e. Rendah hati

Jawaban : b


20. Dalam hidup kita harus selalu mempunyai sikap otimis, lawan dari sikap otimis adalah....

a. Pesimis

b. Dramatis

c. Realistis

d. Pragmatis

e. Dinamis

Jawaban : a


21. Berpikir pada level yang kompleks dan menggunakan proses analisis dan evaluasi disebut berpikir....

a. Kritis

b. Sederhana

c. Cepat

d. Manual

e. Imajinatif

Jawaban : a


22. Kandungan Q.S. Ali Imron : 190 adalah perintah untuk....

a. Iman kepada hari akhir

b. Berpikir kritis

c. Ikhtiar

d. Qanaah

e. Rajib ibadah

Jawaban : b


23. Lafadz yang bergaris di bawah ini mengandung bacaan....

اِنَّ فِيْ خَلْقِ

a. Mad thobi’i

b. Ikhfa’

c. Ghunnah

d. Idgham Bi Ghunnah

e. Idgham Bilaghunnah

Jawaban : c


24. Lafadz di bawah ini mengandung bacaan....

وَالْاَرْضِ

a. Idzhar Khalqi

b. Idzhar Syafawi

c. Idzhar Wajib

d. Idzhar Qamariyah

e. Idgham Syamsiyah

Jawaban : d


25. Orang yang cerdas adalah orang yang lebih banyak berbuat untuk kebaikan di masa....

a. Lampau

b. Sekarang

c. Terdekat

d. Kemarin

e. Mendatang

Jawaban : e

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel